Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/sagitaoutdoor.cz/domains/blog.telemark.cz/www/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Montáž telemarkového vázání - Telemark.cz

Montáž telemarkového vázání

 Kategorie Materiál

Montáž telemarkového vázání – technický manuál Black Diamond zima 2012/13 – platí obecně

 

JAK NAJÍT STŘED BOTY NA BOTÁCH BEZ ZNAČENÍ STŘEDU

Pin-line je umístěna 14 mm za „duckbill“ (špičkou boty)

  • Udělejte značku na podrážce boty; 14mm od její špičky
  • Změřte vzdálenost od této značky k;patě a vydělte dvěma
  • Toto je vaše pin –line, podle které určíte střed telemarkové boty. Označte si ji!

Progresivní umístění vázání: Přiložte montážní šablonu tak, aby vzdálenost vaší pin-line od označení pro střed sjezdové boty (na lyži) byla shodná s;hodnotou, kterou jste vypočítali v;bodě 2 (viz výše).

Klasické umístění vázání: Od hodnoty, kterou jste vypočítali v;bodě 2 (vyz výše), odečtěte; 2,5 mm. Umístěte montážní šablonu tak, aby výsledná hodnota odpovídala vzdálenosti mezi vaší pin-line a označením pro střed sjezdové boty na lyži. Střed telemarkové boty je tedy de facto 25 mm za značkou pro střed sjezdové boty.

montaz_vazani_BD

(Pin line – místo na podrážce boty s;otvory pro hroty)

 

MĚŘENÍ

Základem je správné určení montážního bodu podle doporučených specifikací (viz tabulka výše) a vašich osobních nároků a preferencí (pokud jsou reálné a pokud nějaké máte). Dvakrát měřte – jednou vrtejte.

Sjezd: Na lyžích Black Diamond jsou vyznačené naše doporučení pro umístění skialpových a sjezdových bot. Přesné umístění této značky na lyžích je uvedené v technických specifikacích, pro jistotu její umístění vždy zkontrolujte, někdy může dojít k;posunutí značky o několik mm. Nedoporučujeme vám posouvat montážní bod vázání dozadu od této značky, ale pokud je to vaše osobní přání můžete je na některých lyžích posunout vpřed. Viz naše doporučení pro umístění vázání vpřed níže.

Telemark: U telemarku se věci trochu komplikují. Tradičně se montáž telemarkového vázání odvíjela od jeho umístění na podélné ose lyže (nebo na dalších bodech na této ose). Ale, různá délka podrážek telemarkových bot významně ovlivnila umístění montážního bodu pro telemarkové vázání a jeho pozici ve vztahu k;podélnému krojení lyže (rádiu) a celkové délce lyže. V;nových Technických specifikacích pro montáž telemarkového vázání (viz tabulka) si všimněte, že jsme rozdělili návod pro montáž telemarkového vázání do dvou oblastí: Klasické a Progresivní umístění vázání na lyži. Klasické umístění sleduje tytéž specifikace, jako v;minulých letech. Progresivní více odpovídá trendům dnešní doby, zejména tvaru lyží s;rockerem na obou koncích jako jsou Megawatt, Carbon Megawatt, AMPerage, Revert a Current. Dalším faktorem, který ovlivnil umístění vázání je délka podrážky lyžařských bot BD. Tedy, nejprve si vyberte správnou velikost bot a pak váš lyžařský styl (Progresivní nebo klasický). Nyní najděte vzdálenost před označením pro střed sjezdových bot, pomocí které určíte správné umístění montážní šablony na lyži a označíte telemark pin-line.

 

TIPY PŘI MONTÁŽI

„Standardní postup“ je obvykle servis od servisu jiný. Tedy zde jsou detailně sepsané informace, které my považujeme za zásadní, aby vázání bylo dobře namontováno.

 

PŘESNOST A PRECIZNOST

Absolutně nezbytná záležitost pro telemarkové vázání, u kterého dochází k;mnohem většímu zatížení ve špičce než u sjezdového nebo skialpového vázání. Často je přehlížen fakt, že minimální ISO standardy pro odpor proti vytažení/únosnosti vázání sjezdových lyží je cca 132 kg na vrut, což je postačující hodnota pro sjezdová vázání, ale nestačí pro aktivní telemarkové. Naše hodnota odporu proti vytažení/únosnosti přesahuje 200 kg na vrut, ale této síly dosáhnete pouze správným namontováním. Např. hodnota únosnosti se může snížit o 40%, pokud není vrut zašroubován kolmo k;lyži. Kolikrát jste objevili díru na vrut, která nebyla zcela kolmo k;vázání, a museli vrut trochu pohonit, než jste jej zašroubovali správně? Právě toto je jedna z;největších chyb.

 

SPECIFIKACE UTAHOVACÍHO MOMENTU

Většina sjezdových specifikací má kolem 4-5 Nm na vrut při použití TDL (momentového klíče). Pro aktivní telemarkové vázání potřebujete více jak 8-10 Nm.; Lyže od některých výrobců takovou zátěž nemusejí vydržet (!), ale u BD lyží se nemusíte bát (ve skutečnosti musíte utahovat právě takovým momentem, např. O1). Navíc vám doporučujeme vrták o průměru 3,6 mm, abyste dosáhli maximální schopnosti závitu se zaříznout (podle minimálního průměru vrutu). Menší předvrtaná díra zároveň vyžaduje vyšší utahovací moment, abyste vůbec dostali vrut do lyže. Opět platí, tradiční nastavení TLD nebude asi stačit na dobré utáhnutí vrutu.

 

KOUZLA A MAGIE

Montáž telemarkového vázání je pokaždé spojena s;jistou dávkou magie. Vázání nejsou stejná a vyžadují zcela jiné síly při montáži. Velikost boty a styl lyžování významně ovlivňují míru, do jaké můžete být při montáži nepřesní. Různé jsou i šrouby resp. vruty a jejich tvar, v;tomto směru zcela postrádáme jakékoli normy nebo jednotu, existuje mnoho způsobů a tipů pro montáž. Např. K2 inzerty jsou kompatibilní se šrouby s;kónickou hlavou, které perfektně fungují i v;kombinaci s;vázáním BD, až na O3, které potřebuje šrouby s;plochou hlavou na místech, kde jsou v;kontaktu s;plastem. BD dodává šroub , který tyto šrouby nahrazuje a může být použitý s;O1 a K2 inzerty. Šrouby K2 jsou kompatibilní s O2 a O1, kde jsou v;kontaktu s;kovem (nerezová ocel nebo hliník), ale je nutné je pravidelně utahovat.

 

ČISTOTA

Vyvrtané otvory dobře očistěte od prachu a špon. Používejte pouze čisté vruty, odstraňte všechny nečistoty, které mohly ulpět na vrutech při předchozím použití. Hladké závity vrutuu se při dostatečném přítlaku snadno zařezávají do materiálu a nedochází k;odvrtávání a obrušování materiálu. Je dobré si místo pro vrut označit důlčíkem před tím, než začnete vrtat ať do dřeva nebo do kovu.

 

FIXACE A LEPENÍ

Pokud se skutečně chystáte posunovat hranice sytému, použijte voděodolé epoxidové lepidlo, ale zvažte následky, pokud máte v;plánu vázání z;lyží sundávat.
Epoxid může mírně celkovou pevnost vrutu v tahu a chránit před jeho možným uvolněním, pokud jádro připouští točivý moment v mezích 4-5 Nm. Použití expoxidu vylučují některé materiály použité v;kontrukci jádra lyže. Vždy dbejte pokynů výrobce lyží! Je-li epoxidové lepidlo výrobcem zapovězeno,;použijte lepidlo na dřevo (např. Herkules).
Lepidla naneste jak do předvrtané díry tak i na vrut, který následně zašroubujte a utáhnete odpovídajícím utahovacím momentem.

 

DÍRY A VRUTY

Pro telemarkové vázání a lyže Black Diamond, výrobce doporučuje vrták o průměru 3,6 mm a délce 9,5 mm. Nicméně, každý výrobce lyží doporučuje průměr díry a ke každému vrutuu vázání se pojí specifická doporučení. Nevíte, co použít? Odložte vrtačku a kontaktujte prodejce nebo výrobce. Pokud neuspějete, řiďte se doporučením pro montáž vázání a vrtejte.
Základní pravidlo: čím větší silou budete působit na vázání při lyžování, tím větší utahovací moment budete muset využít pro upevnění vrutů, aby vydržely sílu, kterou na ně vázání působí. Pokud dojde v;tomto vztahu k;nepoměru, vruty se mohou začít uvolňovat. Byť jediný uvolněný závit výrazně sníží pevnost vrutu v tahu. Vruty uvolňuje i drobný pohyb a také snižuje jejich pevnost v tahu.
Použití elektrické vrtačky;s limitovaným utahovacím momentem není vždy nejlepší nápad, pokud nejste zkušení kutilové. Doporučujeme ruční utahování všech vrutů a TLD utahovák určený pro montáž vázání. Ujistěte se, že všechny vruty jsou přímo a kolmo, poté každý vrut důkladně dotáhněte. Pokud z nějakého důvodu nemáte k dispozici TLD a pracujete s lyžemi BD a BD vázáním, utáhněte vruty ručně – utahujte vruty maximální silou a zároveň je maximální silou přitlačujte. Tímto způsobem jste schopni vyvinout asi 10Nm, to je akorát pro BD vázání O1 a BD lyže.

 

ŠABLONY

Šablony jsou po celou dobu montáže velice užitečným pomocníkem pro přesné umístění telemarkového vázání i patní opěrky, i když zrovna nemáte po ruce tu správnou botu. Je velmi důležité, abyste lyže podložili, aby při vrtání nepružily. Jen tak budou díry, které vyvrtáte, kolmé. Některé lyže od jiných výrobců než je Black Diamond jsou poměrně tenké. Ujistěte se, že máte správnou délku vrtáku a že šrouby, které hodláte použít nepoškodí; skluznici, zejména v;oblasti paty.
Nedoporučujeme pro montáž používat jakékoli papírové šablony, se kterými nikdy nedosáhnete maximální přesnosti a tím i snižujete výkon vašeho vázání.

 

REKAPITULACE ÚKONŮ, KTERÉ NENÍ RADNO PROVÁDĚT

  • Nepoužívejte použité nebo staré vruty, pokud nemají čisté závity. Použití takových vrutů k;montáži vázání snižuje celkovou pevnost vázání.
  • Pokud musíte z;nějakého důvodu zkrátit vruty (př. lyže jsou tenčí než přiložené vruty), nezapomeňte zkrácený vrut očistit od všech špon, závity musejí být před montáží čisté.
  • Postupujte důkladně při vyřezávání otvoru závitníkem a usazování Heli-coil inzertu, vše musí perfektně sedět.
  • Lyže se při vrtání nesmějí prohýbat. Lyže podložte tak, aby se do nich vrut zařezával kolmo. I nepatrné prohnutí lyže změní úhel, pod kterým se vrut zavrtává, a ztrácí tak pevnost.
  • Nesnažte se zašroubovat vrut do lyže, aniž byste pořádně přitlačili. Platí zejména při prvních otáčkách šruubování.

 

Nastavení patron a technické tipy

 

Originální návod výrobce na montáž vázání:

O1 – návod O1 (CZ)originální příbalový leták

O2 – návod O2 (CZ)originální příbalový leták

 

 TECHNICKÉ SPECIFIKACE MONTÁŽE VÁZÁNÍ

Umístění vázání vpředu

Umístění montážního bodu významně ovlivňuje chování lyží. V Black Diamond jsme věnovali mnoho času, abychom našli ideální pozici pro vázání na všech délkách lyží. Během testování začaly naše testovací lyže vypadat jako ementál. Poměr mezi středem bočního krojení, aktivní délkou lyže a její tvrdostí, všechny tyto faktory ovlivňovaly naše rozhodování.

Plus významná role osobních preferencí, kterou tedy nelze opomenout. Sami nejlépe znáte svůj lyžařský styl a víte, co máte rádi, pokud dáváte přednost umístění vázání na středu a pocit hravosti v lyžích, následující typy lyží mají výborné vlastnosti, pokud při montáži posunete vázání  o podle doporučení před označení pro střed boty.

Progresivní: Moderní lyže s rockerem na obou koncích používané s novými modely 3-přezkových a 4-přezkových  lyžařských bot s vyšší tuhostí (flexem) pro freeride a telemark

Klasické: Tradičně tvarované lyže s bočními rádiem používané s měkčími modely bot se 2 nebo 3 přezkami

Další články

Zanechte komentář